Manipuleerbare opto-elektronica in periodisch vervormde tweedimensionale materialen. 01/11/2020 - 31/10/2024

Abstract

De recent gerealiseerde tweedimensionale (2D) materialen met periodische structuren en vlakke banden zijn interessante systemen om nieuwe soorten fysica in te onderzoeken. In dit project zal ik gebruik maken van bestaande expertise van de CMT onderzoeksgroep om verschillende voorspellingen te maken hoe de periodische vervorming van nieuwe 2D materialen, zoals grafeen, hun opto-elektronische respons beïnvloedt door de introductie van elektronische minibanden of excitonbanden. Ik zal eerst op basis van numerieke simulaties onderzoeken hoe men 2D materialen kan vervormen met sterke periodische modulaties. Vervolgens ga ik na hoe verschillende types van modulaties de bandenstructuur renormaliseren, en hoe dit de optische en elektronische eigenschappen van de 2D kristallen beïnvloedt. Hierbij zal ik ook de rol van externe effecten, zoals elektrische velden, onderzoeken. De externe velden en periodische vervormingen functioneren op deze manier als een soort afstelknop om verschillende opto-elektronische effecten te manipuleren. Tot slot zal ik ook onderzoeken hoe periodische vervormingen excitonen in 2D kristallen beïnvloeden. In dit project zal ik kunnen steunen op de sterke samenwerking die de CMT groep heeft opgebouwd met een scala aan experimentele onderzoeksgroepen. Het onderzoek zelf is theoretisch, maar ik zal steeds mijn resultaten toetsen aan experimentele waarnemingen om de impact van het onderzoek te vergroten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject