Onderzoeksgroep

Expertise

Dr. Bjorn Kleizen voert onderzoek uit naar de burgerkosten van overheidsprocedures, bijvoorbeeld binnen de context van de PFOS crisis en de Nederlandse Toeslagenaffaire. Daarbij focust hij in het bijzonder op de geaccumuleerde effecten van meerdere interacties met overheden, die soms jaren kunnen duren. Zijn projecten kijken zowel naar psychologische als politiek-wetenschappelijke uitkomsten. In hoeverre ondervinden burgers bijvoorbeeld stress en uitputting door hun procedures? En onder welke voorwaarden beinvloeden procedures het vertrouwen in de overheid? Hiervoor was Dr. Kleizen betrokken bij onderzoek digitalisatie van en hervormingen in overheidsorganisaties. Binnen dit project was hij verantwoordelijk voor het werkpakket over vertrouwen in en binnen overheden in big data analytics. In maart 2020 heeft Bjorn Kleizen een doctoraat afgerond over de impact van herhaalde hervormingen op overheidsorganisaties. In het bijzonder werd binnen dit doctoraat gekeken naar de psychosociale impact van hervormingen, bijvoorbeeld op organisatieculturen en op het gedrag en welzijn van medewerkers. Zijn methodologische expertise behelst kwantitatief onderzoek (geavanceerde regressieanalyses), kwalitatief onderzoek (interpretatieve methoden) en juridische analyses (rechtsvergelijkend onderzoek).

Zal deze zaak ooit tot een einde komen? Hoe de accumulatie van administratieve interacties vertrouwen in de overheid kan verminderen en psychosociale kosten kan produceren. 01/10/2022 - 30/09/2025

Abstract

Lage niveaus aan vertrouwen in de overheid zijn problematisch. Wanneer burgers cynisch worden en zich afzonderen van de overheid kunnen ze weigeren mee te werken wanneer dat belangrijk is (bijvoorbeeld aan de Covid-19 vaccinaties). Hoewel we weten dat de administratieve interacties van burgers vertrouwen in de overheid kunnen beïnvloeden, stel ik hier voor dat de bestuurskunde een cruciaal perspectief mist: het tijdsperspectief. Soms krijgen burgers niet te maken met losse administratieve interacties, maar met een complexe en langdurige strijd tegen meerdere overheids- en/of rechtsinstellingen. Ik stel voor dat we specifiek op zulke accumulaties van interacties en hun uitkomsten focussen. Accumulaties van interacties zouden percepties over procedurele eerlijkheid en gunstigheid van een uitkomst negatief kunnen beïnvloeden, waardoor uiteindelijk vertouwen verminderd wordt. Bovendien stel ik voor dat we meer aandacht moeten besteden aan psychologische kosten wanneer we een dergelijk tijdsperspectief nemen. Langdurige procedures met impactvolle uitkomsten (bv. wat betreft iemand's inkomen) kunnen hoge mates van stress opleveren. De resulterende spanning kan negatieve percepties over de procedure verder verergeren, hetgeen weer over kan vloeien in wantrouwen richting de overheid. Het project stelt een originele combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek voor om grondig inzicht te verwerven in de dynamiek tussen vertrouwen en geaccumuleerde administratieve interacties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Versterkt prestatie-informatie van publieke prestaties het vertrouwen en de voice van de burger? Een experimenteel onderzoek. 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Rankings en prestatie-informatie hebben de laatste decennia steeds meer hun weg gevonden in the publieke sector. Recente voorbeelden zijn de kwaliteitsindicatoren van ziekenhuizen en plannen om schoolprestaties te meten met gestandaardiseerde testen. Het vergrootglas waarmee de COVID-19 indicatoren worden gevolgd is ook een getuige van de aantrekkingskracht van prestatie-indicatoren. Hoe burgers deze informatie lezen en wat de effecten zijn op vertrouwen en voice, is minder onderzocht. Het project stelt zich daarom de vraag hoe verschillende types prestatie-informatie gebruikt worden door burgers en wat het effect is op voice en vertrouwen. We stellen twee uitgebreide experimenten voor. In het eerste experiment ontwerpen we een online begrotingsspel om zo actief gebruik van prestatieinformatie te stimuleren. Dit experiment zal uitgezet worden in een grote steekproef in een online panel. Het tweede experiment repliceert deels het eerste experiment, maar gebruikt een eyetracker om diepgaand inzicht te verwerven over hoe mensen prestatieinformatie verwerken. De resultaten van de studie zullen bijdragen aan het debat over de wenselijkheid en het ontwerp van systemen van prestatierapportering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Tijd om op te geven? Naar een survey panel over de invloed van accumulaties van interacties met de overheid op psychosociaal welzijn en de beslissing van burgers om procedures op te geven. 01/04/2023 - 31/03/2024

Abstract

Onze levens worden gevormd door interacties met de overheid. Sommige interacties zijn simpel en vormen slechts een klein ongemak. Maar wat als meerdere negatieve interacties beginnen te accumuleren en burgers meerdere jaren gevangen raken in complexe procedures, negatieve interacties en onzekerheid? Hoewel anecdotaal bewijs reeds suggereert dat een veelvoud aan interacties ernstige negatieve psychosociale effecten als onzekerheid, emotionele uitputting en verloren vertrouwen in de overheid kan hebben, bestaat er geen systematisch onderzoek naar de tijdsdynamieken van zulke fenomenen. In dit voorstel beschrijf ik een project waarbij de interacties van burgers met de overheid over meerdere surveywaves worden opgevolgd. Een panel van 1500 respondenten krijgt vragen over procedures waarin deze respondenten recent betrokken zijn geweest, alsmede vragen naar onzekerheid, emotionele uitputting en vertrouwen in de overheid. Bovendien zullen we een vraag stellen over de bereidheid van burgers om de procedure verder te zetten via bezwaar- en beroepsmogelijkheden na een negatieve uitkomst. Dit laat toe om inzichten over negatieve psychosociale effecten uit te breiden naar de manier waarop deze variabelen op hun beurt gedrag beinvloeden - en daarmee of de geleidelijke toename van uitputting en wantrouwen uiteindelijk maakt dat burgers het opgeven om hun rechten te verkrijgen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Bureaucratie ondanks hervormingen: maakt een verleden van intensieve structurele hervormingen publieke organisaties (opnieuw) meer bureaucratisch? 01/10/2015 - 30/09/2019

Abstract

Dit BOF gefinancierd onderzoeksproject gaat na wat de impact is van hervormingen op het organisatieklimaat in publieke organisaties. Dit gebeurt via uitgebreid kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bjorn Kleizen onder promotorschap van Prof. dr. Koen Verhoest en dr. Jan Wynen. Het onderzoek gaat niet in op effecten op individuen in de organisaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject