Onderzoeksgroep

Expertise

Bob's onderzoeksactiviteiten zijn gericht op gezond en regeneratief gebruik van grondstoffen in relatie tot architectuur en steden. Hij richt zich specifiek op materiaalkwaliteit en materiaalstromen vanuit een transdisciplinaire, systemische benadering: van grondstofwinning en productontwerp tot operationele prestaties en omgevings-impact. Bob's promotieonderzoek richtte zich op de relatie tussen Open Bouwen en Circulair Bouwen, waarbij hij dieper inging op het synergetische potentieel van flexibiliteit in interieurinrichting en circulariteit van geassocieerde materialen en producten. Zijn voornaamste doel is het overbruggen van de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en praktische uitvoering, om de transitie van een lineaire en degeneratieve- naar een circulaire en regeneratieve gebouwde omgeving te versterken.

Aanstelling ontwerpteam voor Impact Factory Mechelen (deelopdracht expertise circulair bouwen). 11/01/2023 - 31/12/2025

Abstract

De stad Mechelen en het Stadsmakersfonds hebben WIT Architecten aangesteld om Impact Factory te ontwerpen, een nieuwe circulaire hub die voortkomt uit de reconversie van de huidige 'Potterij' en een kantoorgebouw aan de Graaf van Egmontstraat. Impact Factory zal ruimte bieden aan kantoren, kleinschalige productie, initiatieven binnen de deeleconomie, ontmoetingen en evenementen en wil de basis worden voor de circulaire economie in en rond Mechelen. De stad Mechelen en het Stadsmakersfonds willen dat de Impact Factory gerealiseerd wordt volgens de principes van circulair en 'verandergericht' bouwen. Een van de projectvoorwaarden was het betrekken van een deskundige op dit gebied. WIT Architecten koos voor Bob Geldermans, professor aan de Universiteit Antwerpen, wiens werk zich richt op regeneratieve hulpbronnensystemen in relatie tot architectuur. Het ontwerp maakt maximaal gebruik van de twee leegstaande gebouwen, vermijdt onnodig bouwen en maximaliseert terugwinning en hergebruik van materialen en het gebruik van natuurlijke materialen. Bovendien integreert Impact Factory onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, waardoor de uitwisseling van kennis en vaardigheden in de overgang van lineair naar circulair gebouwde omgevingen wordt geoptimaliseerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject