Bram Caers

Postdoctoraal navorser (onbezoldigd)

Publicaties in de kijker

Vertekend verleden: geschiedenis herschrijven in vroegmodern Mechelen (1500-1650)
Caers Bram  
Hilversum, Verloren, 2020,309 p.
Citatielink
Armstrong Adrian, Strietman Elsa (eds.), The multilingual muse: transcultural poetics in the Burgundian Netherlands, Legenda (2017)
Caers Bram  
French studies - ISSN 0016-1128-73:2 (2019) p. 284-285
Citatielink
'Konkurrierende Darstellungen von Loyalität und Rebellion. Städtische Geschichtsschreibung in Brügge und Mechelen im Spätmittelalter'
Caers Bram   Demets Lisa  
Städtisch, urban, kommunal. Perspektiven auf die städtische Geschichtsschreibung des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit / Eckhart, Pia [edit.]; et al.-p. 229-254
Citatielink
Ondertussen in het hertogdom Brabant: Duitsers met tulbanden
Caers Bram  
Madoc: tijdschrift voor medievistiek - ISSN 0922-369X-33:1 (2019) p. 9-12
Citatielink
Anthonis de Roovere, Gerard Leeu en geïllustreerde rederijkersgedichten in de late 15de eeuw
Caers Bram  
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis: driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen - ISSN 0770-0822-156 (2019) p. 187-191
Citatielink

Volledige bibliografie van deze auteur