De staat van de natie in de Belgische cinema. Een onderzoeksproject naar hedendaagse cinema en (trans)nationale identiteiten in België. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

De Belgische cinema kende recent een opleving van een Belgische identiteit, zowel in de films zelf als in de hen omringende discoursen. Toch lijken de meeste Belgische films in de eerste plaats blijvend geassocieerd met Vlaanderen of de Franse Gemeenschap. Tegelijkertijd zorgt de groeiende culturele diversiteit voor een transformatie van nationale identiteiten in de Belgische cinema, terwijl transnationale en kosmopolitische identiteiten het nationale identiteitsconcept op zich uitdagen. Dit onderzoeksproject beoogt een kritisch onderzoek van de complexe relatie tussen cinema en (trans)nationale identiteiten in België. De staat van de natie in de Belgische cinema wordt onderzocht door middel van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, daarbij gebruikmakend van digitale tools en met inbegrip van tekstuele filmanalyse, industriële en beleidsanalyse en receptieanalyse. Het project draagt bij aan een beter begrip van de hedendaagse Belgische cinema en levert tegelijk een originele empirische bijdrage aan de studie van de relatie tussen media en (trans)nationale identiteiten in West-Europa. BOF DOCPRO4 project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject