Het moduleren van de precontractuele fase

Bron
Entre tradition et pragmatisme: Liber amicorum Paul Alain Foriers / Foriers, Paul [edit.]; et al.-p. 877-906
Auteur(s)

Een (nog) niet bestaand recht kan niet worden misbruikt en dus ook niet worden verwerkt

Bron
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht - ISSN 0775-2814-3 (2021) p. 148-153