Bruno Blondé

Bruno Blondé

Contact

Stadscampus
Tel.
+3232654278
Sint-Jacobsmarkt 13
2000 Antwerpen, BEL

Bruno Blondé (°1964) is verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis en het Urban Studies Institute van de Universiteit Antwerpen. In 2003 richtte hij het Centrum voor Stadsgeschiedenis op, dat hij leidde tot 2010.

Onderzoek - Zijn belangrijkste onderzoeksvelden bestrijken de geschiedenis van economische groei en sociale ongelijkheid, de stadsgeschiedenis, geschiedenis van materiële cultuur en verbruik in de vroegmoderne Lage Landen. Blondé begon zijn loopbaan met een onderzoek naar de relatie tussen economische groei en sociale ongelijkheid in de zestiende eeuw, inen meer bepaald in 's-Hertogenbosch. Zijn volgend onderzoek naar de verstedelijking van Brabant in de 18de eeuw werd bekroond met verschillende (internationale) prijzen. Sindsdien specialiseert hij zich in de geschiedenis van de materiële cultuur en het verbruik. Hij bestudeerde niet alleen de belangrijke transformaties van onze materiële cultuur in de achttiende eeuw, maar vergelijkt deze ook systematisch met de zogenaamde 'materiële renaissance' in de Lage Landen.  Dat onderzoek levert ook inzichten op over kleinhandelsontwikkelingen, tweede hands markten en consumptie-ongelijkheid. Recent nog gaf Blondé samen met Marc Boone en Anne-Laure Van Bruaene een groot synthesewerk uit over de sociale geschiedenis van de steden in de Lage Landen: City and Society in the Low Countries, 1100-1800, Cambridge: Cambridge University Press 2018 (with Marc Boone and Anne-Laure Van Bruaene – Ghent University). 

Prijzen -  1998: Winnaar van de vierjaarlijkse prijs voor Europese stadsgeschiedenis uitgereikt door Pro Civitate, de 'Commission Internationale pour l’Histoire des Villes' en de 'European Association of Urban Historians';  1998:Finalist en winnar van de ‘Competition for recently completed doctoral theses’ Twelfth International Economic History Congress, Madrid (International Economic History Association, 24-28 Augustus 1998); 1996:Laureaat van de ‘Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België’. Klasse der Letteren.

Onderzoeksbeleid - Bruno Blondé is, onder meer als lid van de Raad van Bestuur van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en als ondervoorzitter van de Onderzoeksraad van de Universiteit Antwerpen, ook actief betrokken bij het onderzoeksbeleid.

Onderwijs - Bruno Blondé doceert onder meer de vakken sociaal-economische geschiedenis (middeleeuwen-nieuwe tijd), en het opleidingsonderdeel "Kwantitatieve Methoden in het Historisch Onderzoek". Hij is co-auteur van Trend en ToevalInleiding tot de kwantitatieve methoden voor historici, University Press Leuven, 2015.

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><a itemprop="sameAs" content="https://orcid.org/0000-0002-2118-799X" href="https://orcid.org/0000-0002-2118-799X" target="orcid.widget" rel="me noopener noreferrer" style="vertical-align:top;"><img src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16.png" style="width:1em;margin-right:.5em;" alt="ORCID iD icon">https://orcid.org/0000-0002-2118-799X</a></div>