Bruno De Borger

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Economie

Expertise

  • Ik voer theoretisch en toegepast onderzoek uit binnen de transporteconomie. Mijn recente onderzoek betreft de politieke economie van maatregelen (rekeningrijden, belastinghervormingen, publiek transport) om de files te bestrijden, het gebruik van "zachte" maatregelen om verkeer te beinvloeden (verkeersdrempels, verkeerslichten, autovrije zones, lage emissiezones, etc), en de invloed van verbeteringen in infrastructuur voor de productiviteit van bedrijven.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.