Catherine Van De Heyning

Docent Europese fundamentele rechten

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Overheid en Recht

Expertise

  • Wat is de impact van het internationale en Europese niveau op de nationale bescherming van mensenrechten? Die vraag houdt me bezig. Hierbij beantwoord ik vragen als: waar is de grens tussen de nationale en Europese / internationale bescherming van mensenrechten? Zorgt een Europese of internationale bescherming voor een beter niveau nationaal? En hoe zit dat in een wereld die steeds meer digitaal denkt en cyberspace de nationale grenzen doet vervagen. In recent onderzoek ga ik dieper in op de impact van digitalisering op de rechten van verdediging en het recht op een eerlijk proces vanuit dat perspectief. Het internet houdt zich niet aan grenzen, en dus ook niet de misdaad waarbij steeds meer Europese en internationale normen komen over het verzamelen en gebruik van digitaal bewijs. Wat is de impact daarvan op de nationale bescherming van de rechten van verdediging of het recht op een eerlijk proces? Ik onderzocht onder andere topics zoals dataretentie, het verplicht ontsleutelen, grensoverschrijdende samenwerking om digitaal bewijs te verkrijgen, ...

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.