Cécile Bruyet studeerde in 2021 af aan de KU Leuven met een masterproef over laat laatmiddeleeuwse rijzenders en hun perceptie van het milieu. Nu werkt ze aan een doctoraat aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen in een project over alternatieve voedsel netwerken in laatmiddeleeuwse steden. Haar onderzoek gaat over Antwerpenaars in het 15. eeuw en hun gebruik van pachten in nature, waarvoor socio-economische methodologie wordt gecombineerd met ecologische geschiedenis.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • doctoraatsbursaal

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat