Onderzoeksgroep

Expertise

De expertise van de onderzoeker ligt in het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek van innovatie in de publieke sector, innovatie door samenwerking, collaborative governance, organisatieverandering, netwerkmanagement, en decentralisatie, dit in publiek-private samenwerkingen, centrale overheden, en lokale overheden.