Onderzoek

Onderzoeksgroep

Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap en Interculturele Studies (TricS)

Expertise

  • Ik doe onderzoek naar migratie, mobiliteit en materiĆ«le cultuur, waarin processen van verandering - de vertaalslag van culturele fenomenen - centraal staan. Er is een regionale focus op China. Als methode pas ik een triangulatie toe van verschillende methodes met name literatuurstudie en etnografie. De onderwerpen zijn: Chinese coffee culture, fashion studies (Belgian fashion, Fashion in China, fashion education), Chinese migrants in Europe (Antwerpen, Prato), transnationale migratie China-Afrika, de antropologie van esthetica.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.