Onderzoeksgroep

Expertise

Sinds 2005 ben ik betrokken bij studies met betrekking tot moleculaire epidemiologie en populatiegenetica van malariaparasieten. Met betrekking tot deze onderwerpen heb ik expertise op het gebied van studieontwerp, veldwerk en moleculaire laboratoriumprocedures en statistische en genetische gegevensanalyse en het schrijven van voorstellen. Mijn huidige onderzoeksactiviteiten zijn gebaseerd op studieontwerp en gegevensanalyses om de dynamiek van de malariatransmissie te begrijpen en om moleculaire surveillance van geneesmiddelenresistentie in het Peruaanse Amazonegebied, maar ook in Afrikaanse landen en Vietnam uit te voeren. Bovendien gebruik ik moleculaire hulpmiddelen om de effici├źntie en effectiviteit van antimalariabehandelingen en controle / eliminatieprogramma's te beoordelen. Naast onderzoek ben ik sterk betrokken bij capacity building op het gebied van moleculaire epidemiologie met Peruaanse partnerinstellingen als belangrijkste begunstigden (bekroond met 3 VLIR-projecten in 2016-2021).

Versterking van de nationale inspanningen om malaria in Peru uit te bannen (CeroMalariaPeru) 01/09/2022 - 31/08/2027

Abstract

Malaria is een van de belangrijkste infectieziekten in Peru, maar nu is er een nationaal plan voor de uitroeiing van malaria gelanceerd door de regering. Dit plan vereist op onderzoek gebaseerd bewijsmateriaal om de strategieën 'op weg' naar het malaria eliminatie scenario aan te passen. Daarom willen we onze inspanningen om relevant bewijsmateriaal te leveren voor de eliminatie van malaria in Peru voortzetten en verdiepen door het partnerschap tussen openbare universiteiten in het Amazonegebied en lokale, regionale en nationale volksgezondheidsinstellingen te bevorderen en te versterken. We willen de multidisciplinaire onderzoeks- en stimuleringsvaardigheden in deze instellingen versterken, zodat ze later kunnen bijdragen aan de goede gezondheid en het welzijn van de meest door malaria getroffen bevolkingsgroepen (inheemse bevolking en kinderen) in Peru. We zullen meerdere multidisciplinaire benaderingen beoordelen die in het malaria-eliminatieplan kunnen worden geïmplementeerd en educatieve informatie over malaria verstrekken aan de burgermaatschappij en de getroffen bevolking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ontrafelen van de bijdrage van Plasmodium vivax-metapopulatie aan de persistentie van malaria-overdracht. 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Ondanks adequate dekking van malaria-interventiestrategieën in landelijke, afgelegen gebieden, zijn de eliminatie-inspanningen na enkele maanden verdwenen en blijft malaria nog bestaan. De invoer van malaria speelt mogelijk een belangrijke rol bij het in stand houden van de lokale overdracht. Vanuit een fundamenteel perspectief weerspiegelt dit scenario de theorie van de metapopulatiedynamica, waarin de onderverdelingen van de parasietpopulatie geografisch verspreid zijn, maar met een beperkte interactie tussen de componenten. Gebeurtenissen van uitsterven en herkolonisatie geven het behoud van de metapopulatie. Na een adequate interventie kan de parasietenpopulatie bijvoorbeeld afnemen, maar mensen die met geïmporteerde parasieten naar hun dorpen terugkeren, kunnen het effect terugdraaien. De huidige studie heeft tot doel de bijdrage van Plasmodium vivax-metapopulatie aan de last van resterende malaria in dorpen die stroomgebieden in het Amazonegebied delen, te bestuderen. We zullen de rol van menselijke mobiliteit in de herkolonisatie ontrafelen door epidemiologische en reisgegevens te integreren met de genetica van de parasietpopulatie. Ons project is de eerste studie die P. vivax-metapopulaties aanpakt als een belangrijke uitdaging voor eliminatie en streeft ernaar een genomics-platform te ontwikkelen dat onderscheid maakt tussen sterk verwante parasieten. De verwachte bevindingen kunnen cruciale inzichten opleveren over een beter ontwerp van interventiestrategieën.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Evaluatie van de impact van de covid-19-pandemie op de malariagevallen en behandeling in inheemse gemeenschappen in de Peruaanse Amazone 01/01/2021 - 31/08/2022

Abstract

Malaria veroorzaakte in 2019 ongeveer 229 miljoen infecties en 409.000 doden. Wereldwijde inspanningen om malaria te verminderen en te elimineren hebben de morbiditeit en mortaliteit drastisch verminderd. Deze vooruitgang is de afgelopen vier jaar echter tot stilstand gekomen en malaria blijft daardoor een groot volksgezondheidprobleem in endemische landen. In 2020 werd de wereld geconfronteerd met de COVID-19 pandemie met globale verstoring van de zorg- en welzijnssector, met gevolgen voor het leven en het welzijn van mensen. Daarom kunnen, gezien die context, malaria-epidemieën of heropflakkeringen optreden in malariavrije gebieden, maar er zijn er niet altijd betrouwbare gegevens uit malaria-endemische gebieden, zoals bijvoorbeeld uit de Peruaanse Amazone. In 2020 waren de meeste malariagevallen in Peru geconcentreerd in het Amazonegebied: Loreto (91%) en Amazonas (8%). Gevallen situeerden zich op het platteland, met frequente asymptomatische en submicroscopische infecties. Als gevolg van de pandemie werd het functioneren van de gezondheidsposten en ziekenhuizen en de bijhorende surveillance verstoord, wat leidde tot gemiste gevallen en onderrapportage van malariagevallen in beide regio's. Zo werd tot medio juli 2020 geen geval van malaria gemeld door de gezondheidsautoriteiten van Loreto en Amazonas, wat sterk in contrast staat met de rapporten van voorgaande jaren uit deze regio's. Betrouwbare lokale gegevens uit endemische malariagebieden zijn dringend nodig om de impact van de COVID-19-pandemie te beoordelen en de bereikte malariacontrole resultaten van de afgelopen jaren niet te verliezen. Daarom stellen we voor om de impact van de COVID-19-pandemie op de malarialast en -zorg te meten in afgelegen inheemse malaria-endemische gemeenschappen van de Peruaanse Amazone met behulp van gemengde onderzoeksmethoden, met de volgende doelstellingen: 1. De prevalentie van malaria (symptomatische en asymptomatische gevallen) te bepalen door microscopie en moleculaire analyse van bloedstalen. 2. Vaststellen van de risicofactoren die verband houden met malaria in de context van de COVID-19-pandemie door middel van enquêtes op bevolkingsniveau. 3. De inzichten/percepties van de bevolking van inheemse gemeenschappen over de pandemische impact op de malariazorg onderzoeken door middel van semi-gestructureerde interviews. De gegenereerde informatie zal lokale gezondheidsautoriteiten helpen bij het plannen van opportunistische malaria-noodstrategieën, het verbeteren van de interventieprogramma's in inheemse gemeenschappen tijdens pandemische gebeurtenissen en het bieden van betere toegang tot gezondheidszorgfaciliteiten voor inheemse bevolkingsgroepen. De MALCOVA-studie zal worden uitgevoerd in de provincie Condorcanqui, gelegen in de noordelijke jungle van de Amazonas-regio van Peru. Condorcanqui is verdeeld in drie districten: Nieva, El Cenepa en Rio Santiago, en heeft een oppervlakte van 17.892 km2, met een geschatte bevolking van 42.470 inwoners (inheems en mestiezen). Rekening houdend met de volkstelling van de Amazonas-gemeenschappen van het gezondheidsrectoraat, zal een eenvoudige willekeurige steekproef worden uitgevoerd door huis-aan-huisbezoeken om deelnemers die in aanmerking komen te rekruteren. De deelnemers worden enkel gerekruteerd voor het onderzoek als er geïnformeerde toestemming/instemming is ondertekend. Deze studie zal worden uitgevoerd in samenwerking met twee lokale Peruaanse instellingen, Universidad Nacional de Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM) en het Regionale Directoraat voor Gezondheid van Amazonas (DIRESA Amazonas). De lokale ethische commissie van UNTRM heeft onlangs het studieprotocol goedgekeurd. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Global Minds Small-projectsubsidie (2021-2022) toegekend aan Dr. C. Delgado (UAntwerpen) en lokale Peruaanse fondsen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Bestrijding van infectieziekten in Peru door duurzame capaciteitsopbouw voor bio-informatica en genoomsequencing. 01/01/2019 - 31/08/2022

Abstract

De Peruaanse bevolking ondergaat vele infectieziekten en de huidige inspanningen zijn niet voldoende om de last te verminderen. Hoewel bio-informatica en genomica relatief nieuwe benaderingen zijn in de moleculaire epidemiologie, hebben ze al belangrijke bijdragen geleverd aan de gezondheid van patiënten en populaties. Bio-informatica en genoomsequencingcapaciteit in Peru is nog steeds uiterst beperkt. Openbare universiteiten zoals UNSA in Arequipa en UNAP in Loreto kunnen een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van infectieziekten op regionaal en nationaal niveau door meer inzicht te geven in de moleculaire epidemiologie van de infectieziekten in Peru. We stellen voor om duurzame capaciteit in bio-informatica en sequencing te ontwikkelen door de ontwikkeling van een academisch netwerk tussen 3 universiteiten in Peru en 2 instellingen in België. We selecteerden onderwerpen van lokaal belang voor de volksgezondheid: malaria, tuberculose en antibioticaresistentie. Voor deze ziekten kan sequencing van de volgende generatie de diagnostiek, bewaking en controle aanzienlijk verbeteren, en aldus bijdragen aan een betere gezondheid van de bevolking van Peru.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject