Onderzoeksgroep

Expertise

Zeevaart financiering en onderzoek naar transport economie. Analyse van de overheidspolitiek en evaluatie van publieke investeringen.

Ontwikkeling van een meetapparaat dat de performantie en de groeikracht van de Vlaamse economie bepaalt. 01/10/1998 - 30/09/2000

Abstract

Het project heeft twee doelstellingen, beide noodzakelijk om tot een performant meetinstrument te komen, dat de beleidsvoerder in staat stelt om de groeikracht van de Vlaamse economie te bepalen. Een eerste belangrijke doelstelling is te relateren tot fundamenteel economisch onderzoek. Wat zijn m.a.w. de parameters die de groeikracht van de Vlaamse economie bepalen? Recent onderzoek wijst steeds meer uit dat ondernemerschap en meer in het bijzonder innovatie als de ware gangmakers van de economie kunnen worden gekenmerkt. Eenmaal deze causaliteiten in kaart zijn gebracht, is het de bedoeling om vervolgens een meetapparaat te ontwikkelen, een set van knipperlichten, die de beleidsvoerder in staat moet stellen om acties te ondernemen die een duurzame ontwikkeling van de Vlaamse economie mogelijk moeten maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Economische impact van de film. 01/10/1998 - 30/09/1999

  Abstract

  Een eerste doelstelling van het onderzoek betreft het bepalen door middel van input-outputanalyse van de economische impact van de Vlaamse filmsector (productie, distributie en exploitatie van langspeelfilms, kortfilms,') op de Vlaamse economie. Een tweede belangrijke doelstelling is het evalueren van het bestaande filmbeleid van de Vlaamse overheid en het uitwerken van beleidsalternatieven.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   24/05/1995 - 15/12/1996

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Aspecten van havencompetitiviteit 01/01/1995 - 31/12/1998

    Abstract

    Vanuit een nieuw te ontwikkelen conceptueel kader dat een operationalisering inhoudt van competitiviteit in termen van parameters die relevant worden geacht voor de algehele concurrentiepositie van zeehavens c.q. havenbedrijven, worden de volgende elementen onderzocht: 1. De organisatorische voorwaarden voor een doeltreffend havenbeheer, 2. de meting van havencompetitiviteit, 3. de dienstverlenende havenbedrijvigheid, 4. de industriële en regionale functie van een haven, 5. prijszetting van havendiensten, 6. juridische structuren en 7. de formulering en implementering van strategieën voor zeehavens.

    Onderzoeker(s)

    • Promotor: Winkelmans Willy
    • Co-promotor: Blauwens Gust
    • Co-promotor: Delwaide Leo
    • Co-promotor: Huybrechts Marc
    • Co-promotor: Meersman Hilde
    • Co-promotor: Peeters Chris
    • Co-promotor: Verbeke Alain

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     08/12/1993 - 15/09/1994

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Ontwikkeling van een berekeningsmethode (nationale rekeningen en input-output tabellen) ter bepaling van intermediaire input, toegevoegde waarde, intermediaire output en finale vraag voor de vervoerssektor. 13/08/1993 - 12/08/1994

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject