Onderzoek

Onderzoeksgroep

Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap en Interculturele Studies (TricS)
Instituut Joodse Studies

Expertise

  • Interdisciplinair onderzoek op het snijpunt van Antropologie, Vertaalwetenschap, Interculturele Communicatie en Geschiedenis, met een focus op Iberische Culturen (Spanje en Latijns-Amerika). Belangrijkste onderzoeksthema's: etniciteit, nationalisme, interreligieuze en interetnische contacten, racisme, fascisme, holocaust en genocide, historische herinnering.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.