Sinds 2022 werk ik bij het Centrum voor Stadsgeschiedenis als doctoraatsonderzoeker aan het ‘Hic Sunt Dracones’-project, dat de veranderende relatie tussen plaatsnamen en landschapselementen beter tracht te begrijpen. Tekstuele en ruimtelijke data worden uit historische kaarten gehaald en geanalyseerd via digitale methoden zoals GIS en machinaal leren. De focus van het onderzoek ligt op waternamen uit de riviergebieden van de Durme en Nete. Voorheen werkte ik als assistent bij onderzoeksgroep HOST (Vrije Universiteit Brussel) en op het Tijdmachine ‘Sint-Andries’-project van GIStorical Antwerp.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • doctoraatsbursaal