Tendensen in het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht : het kan verkeren

Bron
Verkeersrecht ('s-Gravenhage) - ISSN 0042-398X- (2021) p. 34-39
Auteur(s)

Dwangsom bij afgifte van inbeslaggenomen geldsom

Bron
Nieuw juridisch weekblad - ISSN 1378-8914-402 (2019) p. 397

Staat art. 1386 BW op instorten? (noot onder Cass. 28 november 2016)

Bron
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht - ISSN 0775-2814- (2019) p. 631-634
Auteur(s)

Aansprakelijkheid van gevangenisartsen voor eigen fouten en van de FOD Justitie als aansteller én als bewaarder van een gevangenis met gebrekkig (onhygiënisch) sanitair (noot onder Antwerpen 30 april 2014)

Bron
Tijdschrift voor gezondheidsrecht - ISSN 1372-3170-3 (2017-2018) p. 214-216

Heeft ervaring een plaats in de zorgvuldigheidsnorm?

Bron
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht - ISSN 0775-2814- (2017) p. 547-551