David Eelbode

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Fundamentele Wiskunde

Expertise

  • Mijn onderzoek draait rond de studie van conform invariante differentiaaloperatoren: deze komen voor in de theoretische fysica, meer bepaald in de bewegingsvergelijkingen voor elementaire deeltjes. In het bijzonder bestudeer ik hogere spin-deeltjes in meerdere dimensies. Ook het verband met de achterliggende duale symmetrie-algebra word hierbij onderzocht (gebaseerd op het concept van de Howe-dualiteit), omdat dit leidt tot toepassingen in de representatietheorie.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.