Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn onderzoek draait rond de studie van conform invariante differentiaaloperatoren: deze komen voor in de theoretische fysica, meer bepaald in de bewegingsvergelijkingen voor elementaire deeltjes. In het bijzonder bestudeer ik hogere spin-deeltjes in meerdere dimensies. Ook het verband met de achterliggende duale symmetrie-algebra wordt hierbij onderzocht (gebaseerd op het concept van de Howe-dualiteit), omdat dit leidt tot toepassingen in de representatietheorie.

Speciale functies in meerdere vectorvariabelen. 01/10/2014 - 30/09/2018

Abstract

Fysische systemen worden vaak beschreven aan de hand van (stelsels) differentiaalvergelijkingen. Om oplossingen te zoeken voor die systemen gaat men vaak eerst de symmetrieen bepalen: dat zijn transformaties die oplossingen genereren, via welgedefinieerde relaties in een zekere algebra. Meestal geeft dat aanleiding tot bijzondere oplossingen, welke men 'speciale functies' noemt (deze vormen een onderwerp op zich in de wiskunde). De bedoeling van dit project is om te vertrekken van een bepaald type vergelijkingen (conform invariante veldvergelijkingen voor massaloze deeltjes met willekeurige spin) en te onderzoeken wat de speciale functies zijn die opduiken in dit kader.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Approach theorie ontmoet likelihood theorie. 01/10/2014 - 30/09/2017

Abstract

Asymptotische eigenschappen zoals consistentie en asymptotische normaliteit zijn voor schatters uit likelihood theorie vaak slechts realiseerbaar onder een groot aantal regulariteitsvoorwaarden. Het opleggen van deze voorwaarden dreigt de toepasbaarheid van het statistisch model in kwestie te ondermijnen. Daarom zullen we onderzoeken in hoeverre de asymptotische eigenschappen behouden blijven indien we op minder regulariteitsvoorwaarden kunnen terugvallen. Hiertoe zullen we gebruik maken van approach theorie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Constructie van algebra-realizaties met behulp van Dirac operatoren. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject