Pathofysiologische mechanismen van hypermetabolisme en spiermassaverlies, en de invloed van fysieke revalidatie daarop bij ernstige brandwonden. 01/10/2020 - 30/09/2022

Abstract

Ernstige brandwonden leiden tot een cascade aan ongewenste gevolgen zoals verhoogde inflammatie, een verhoging van een aantal humorale factoren (catecholamines, cortisol, glucagon), een verhoogd metabolisme en een verlies aan spiermassa. Deze gevolgen blijven gedurende jaren aanwezig en zorgen voor lange termijn problemen zoals gedaalde fysieke fitheid en verhoogd risico op de ontwikkeling van diabetes. Heel wat van de gevolgen na brandwonden worden nog steeds onvoldoende begrepen. Pogingen om de effecten van hypermetabolisme, het verlies aan spiermassa en de inflammatoire reactie tegen te gaan zijn dan ook onvoldoende succesvol. Bij andere kritische ziektes blijkt oefentherapie alvast gedeeltelijk een oplossing te bieden om gelijkaardige problemen te voorkomen en/of de ongewenste gevolgen terug te schroeven. In dit project wordt onderzocht 1) wat de korte- en langetermijneffecten zijn van brandwonden op energiemetabolisme, verlies aan spierkracht en inflammatie bij volwassenen en 2) wat het effect is van een 8-week durend oefenprogramma tijdens de initiële periode van hospitalisatie op deze parameters.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Pathofysiologische mechanismen van hypermetabolisme en spiermassaverlies, en de invloed van fysieke revalidatie daarop bij ernstige brandwonden. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Ernstige brandwonden leiden tot een cascade aan ongewenste gevolgen zoals verhoogde inflammatie, een verhoging van een aantal humorale factoren (catecholamines, cortisol, glucagon), een verhoogd metabolisme en een verlies aan spiermassa. Deze gevolgen blijven gedurende jaren aanwezig en zorgen voor lange termijn problemen zoals gedaalde fysieke fitheid en verhoogd risico op de ontwikkeling van diabetes. Heel wat van de gevolgen na brandwonden worden nog steeds onvoldoende begrepen. Pogingen om de effecten van hypermetabolisme, het verlies aan spiermassa en de inflammatoire reactie tegen te gaan zijn dan ook onvoldoende succesvol. Bij andere kritische ziektes blijkt oefentherapie alvast gedeeltelijk een oplossing te bieden om gelijkaardige problemen te voorkomen en/of de ongewenste gevolgen terug te schroeven. In dit project wordt onderzocht 1) wat de korte- en langetermijneffecten zijn van brandwonden op energiemetabolisme, verlies aan spierkracht en inflammatie bij volwassenen en 2) wat het effect is van een 8-week durend oefenprogramma tijdens de initiële periode van hospitalisatie op deze parameters.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het effect van bewegen op energiegebruik en spierfunctie bij zware brandwonden patiënten. 01/10/2017 - 30/09/2018

Abstract

Ernstige brandwonden [≥ 30% totaal lichaamsoppervlak] gaan gepaard met een onmiddellijke ontstekingsreactie en een verhoging van een aantal humorale factoren (catecholamines, cortisol, glucagon) die leiden tot een snelle toename van de stofwisseling (hypermetabolisme). Deze katabole toestand leidt tot een sterk verhoogd energieverbruik. Deze cascade van negatieve reacties heeft, bovenop het verlies in spiermassa ten gevolge van de bedrust zelf, een extra afname van spierweefsel tot gevolg De sterkverhoogde stofwisseling (o.a. verhoogd bloedglucose gehalte) en het verlies aan spiermassa leiden tot insuline resistentie en kan op lange termijn ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Sommige van deze gevolgen treden op vanaf de eerste dagen na het ontstaan van het trauma en kunnen tot drie jaar na wondsluiting aanhouden. Insuline resistentie kan uiteindelijk leiden tot diabetes mellitus wat een van de lange termijn complicaties bij deze populatie is. Het is aangetoond dat fysieke oefentherapie (training) een significant effect heeft op zowel het metabolisme als op de skeletale spierfunctie bij o.a. oncologische, cardiale, pulmonale en diabetes patiënten. Bovendien is gebleken dat fysieke oefeningen de algemene gezondheid van patiënten op intensive care afdelingen positief beinvloed. In de huidige studie zullen we onderzoeken wat het gevolg is van een zware brandwond op het energiegebruik, hypermetabolisme (insuline resistentie en onstekingsreactie) en op de spierfunctie (specifiek spierkracht). Naast deze fundamentele onderzoeksvraag zullen we nagaan wat het effect is van een 8 weken durend krachtrainingsprogramma (3 maal/week) op het energiegebruik, de hypermetabole situatie en op spierfunctie. Op lange termijn (1 jaar) willen we de gezondheidseffecten (oa. Kwaliteit van Leven) vergelijken tussen de patiënten die de standaard behandeling kregen en de patiënten die daarbovenop krachttraining kregen. Hiervoor zullen we zowel ziekte specifieke als generieke vragenlijsten gebruiken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)