ABN HaFreeS MVP Prototype. 01/01/2024 - 31/12/2024

Abstract

In dit project onderzochten we gedurende de eerste fase (IOF-POC ABN HaFrees Haalbaarheid) of het mogelijk was een handsfree kit te ontwikkelen voor de fiets. De voornaamste doelen hierbij waren gebruiksgemak en gesprekswaliteit bij een snelheid van meer dan 10 tot 15 km/h. We brachten hierbij de markt in kaart, waaruit duidelijk werd dat de eerste focus moet liggen op de functionele gebruiker (d.w.z. de professional die zijn werkgerelateerd pendelen per fiets wil gebruiken om ook te kunnen bellen met collega9s, klanten, enz.). De eerste testen toonden aan dat een significante onderdrukking van de windruis mogelijk is m.b.v. meerdere technieken (selectie van goede microfoons, de keuze van een optimale opstelling van elke individuele microfoon gecombineerd in een optimale configuratie, gepaste afscherming i.c.m. de juiste signaalverwerkingsalgoritmes). De technieken apart leveren op zich staand onvoldoende verbetering op, maar de delta is voldoende opdat de combinatie moet toelaten een kwalitatief gesprek te voeren tegen 25km/h. In deze tweede fase van het project, willen we een minium viable product (MVP) prototype ontwikkelen, dat moet toelaten (1) het product op zijn belangrijkste kwaliteiten te karakteriseren (2) het product te benchmarken tegen de concurrerende producten, (3) testen met het oog op gebruikersfeedback op te zetten en (4) de verdere richting van de valorisatie uit te tekenen. Een essentiële horde daarbij is de intellectuele bescherming van de technologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

ABN HaFreeS Haalbaarheid. 01/09/2022 - 31/12/2023

Abstract

Met dit project zetten we de eerste stappen naar een nieuwe handsfree communicatieset voor op de fiets. De belangrijkste voordelen van onze oplossing ten opzichte van de huidige oplossingen zijn gesprekskwaliteit en gebruiksgemak. Gesprekskwaliteit is ons belangrijkste verkoopargument: windruis, verkeerslawaai en contactgeluid belemmeren comfortabel bellen bij snelheden van meer dan 10 tot 15 km/u met de huidige oplossingen; we willen deze tekortkomingen aanpakken met behulp van technologische bouwstenen die binnen Cosys-lab in andere toepassingsdomeinen al enkele ontwikkelingsstappen hebben kunnen doorlopen. We hebben een drievoudig doel: a) de haalbaarheid van de technologie aantonen, b) beginnen met een marktstudie en c) de eerste activiteiten uitvoeren om een intensieve gebruikerinteractie in latere projecten mogelijk te maken. Ook gaan we aan de slag met de voorbereiding van het ontwerp van een minimum viable product (MVP) prototype. Deze activiteiten zijn een essentiële eerste stap om te bepalen of het de moeite waard is om de valorisatie van deze oplossing in een spin-off na te streven. Als blijkt dat de technologie werkt en het valorisatiepotentieel aan onze verwachtingen voldoet, zullen we in latere projecten verdere stappen ondernemen om een diep marktinzicht, een overtuigend MVP-prototype en een solide waardeketen te ontwikkelen. Deze elementen zijn nodig om ons einddoel te bereiken: het starten van een spin-off, louter met met fondsen verzameld in een crowdfundingcampagne.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Hydrofoon arrays als een middel voor onderwater monitoring. 01/04/2021 - 31/03/2022

Abstract

CoSys Lab heeft intussen al meer dan 10 jaar expertise opgebouwd bij het ontwikkelen van state-of-the-art sonar sensoren, sensor arrays, akoestische monitoringssystemen en biologisch geïnspireerde sensoren. De bevindingen die met behulp van deze sensoren of technieken hier uit zijn voortgevloeid zijn dan ook gepubliceerd in hoge impacts tijdsschriften of hebben geleid tot succesvolle industriële samenwerkingen. Hoewel tot hiertoe alle akoestische sensor systemen ontwikkeld zijn voor het opmeten van geluid dat zich voortplant in lucht, menen we dat deze systemen ook kunnen worden aangepast voor geluid onder water. Hiermee verbreden we dan ook het toepassingsveld binnen zowel onze onderzoeks- als industriële collaboraties. Daarom wensen we meettoestellen te ontwikkelen met het oog op onderwater akoestiek/sonar waarvoor extra infrastructuur vereist is (b.v. hydrofoons, onderwater luidsprekers en data acquisitie kaarten) om referentie metingen mee te kunnen uitvoeren om zo het door ons ontwikkelde systeem mee te kunnen benchmarken. We willen ons voornamelijk toespitsen op hydrofoon arrays voor bio-akoestisch onderzoek gezien we hier op dit moment het meeste potentieel zien. In de toekomst kan deze vergaarde kennis ons helpen bij het ontwikkelen van industriële applicaties voor onderwater sonar sensoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

3D sonar sensoren voor geautomatiseerde binnenvaart. 01/02/2020 - 31/01/2021

Abstract

In dit project onderzoeken we de toepasbaarheid van de eRTIS 3D sonar sensor in de autonome binnenvaart. We evalueren, samen met een aanbieder van autonome binnenvaart oplossing in de haven van Antwerpen de toepasbaarheid en meet-capaciteit van onze sensor setup. Daarnaast zal de waterdichtheid van de sensor onde de loep genomen worden, aangezien dit een belangrijke functionele meerwaarde van onze technologie omvat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject