Dimitri Geelhand de Merxem

Dimitri Geelhand de Merxem
  • Formuleren, opvolgen en uitvoeren van beleidslijnen en beleidsvoorstellen m.b.t. internationalisering van het onderwijs binnen de FGGW; 
  • Facultair aanspreekpunt voor het internationaliseringsbeleid & eindverantwoordelijke facultair beleidsplan internationalisering van het onderwijs (2018-2021);  
  • Facultair coördinator van (extra)curriculaire internationaliseringsinitiatieven binnen de opleidingen Geneeskunde, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Epidemiologie & Verpleegkunde en Vroedkunde;
  • Networking and quality assurance officer H2020 ERC project NSETHIO;
  • Ondersteuning bij internationale onderwijs- en onderzoeksprojecten: