De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: een belangenafweging in functie van de concrete omstandigheden (noot onder Kh. Gent (afd. Brugge) 7 november 2016)

Bron
Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht - ISSN 2593-5569-2 (2019) p. 60-66

Digitale inhoud en aansprakelijkheid: de Richtlijn Digitale Inhoud en Digitale Diensten en de Richtlijn Productaansprakelijkheid nader toegelicht

Bron
Digitalisering van het recht en consumentenbescherming / Steennot, R. [edit.]; et al.-p. 71-120

Art. 16 W. 25 februari 1991

Bron
Bijzondere overeenkomsten : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer-p. 1