Dirk Adriaensen

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Laboratorium voor celbiologie en histologie

Expertise

  • Experimenteel longonderzoek met focus op structuur (van orgaan tot moleculair niveau) , functie en mogelijke pathologie van sterk bezenuwde organoïde groepen van neuroendocriene cellen (neuroepitheliale lichaampjes; neuroepithelial bodies; NEBs) in het luchtwegepitheel van de longen van proefdier en mens. Er werd een ex vivo long-slice model ontwikkeld voor functionele 'live cell imaging' van NEBs, maar tegelijk ook van in principe elk cel- en weefseltype in de longen. We konden al aantonen dat NEBs en hun micro-omgeving dienst doen als sensorische luchtwegreceptoren en reageren op zowel chemische als mechanische stimuli, maar ook als een specifieke niche voor een unieke populatie van postnatale stamcellen in het luchtwegepitheel. Momenteel worden de onderdrukkings- en activeringsmechanismen van deze stamcellen, en hun mogelijke verband met het ontstaan van kleincellige longcarcinomen, verder onderzocht.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.