Onderzoeksgroep

Evaluatie van de publiekswerking van het Vlaams Audiovisueel Fonds. 01/07/2017 - 02/10/2017

Abstract

Dit onderzoek wil de publiekswerking van het Vlaams Audiovisueel Fonds evalueren. Hoe wordt de werking geëvalueerd door de verschillende stakeholders en wat kan er eventueel verbeterd worden? Door middel van semi-gestructureerd interviews en triangulatie zullen de diverse opinies opgetekend worden en gebruikt worden als basis voor deze evaluatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject