Platform for Activating Networks for Cultural Resilience (PLAN4CURE). Opzetten en operationaliseren van een transdisciplinair platform voor culturele veerkracht en duurzame stedelijke omgevingen in Suriname 13/03/2016 - 31/12/2017

Abstract

Het Plan4Cure onderzoeksproject beoogt via multidisciplinaire teams van ontwerpers, onderzoekers, beleidsmakers, belangengroepen en aanbieders, cultureel erfgoed (gebouw, stadsdeel, plantage, landschap‚Ķ) op te nemen in het beleid omtrent ruimtelijke ordening. Erfgoed draagt culturele veerkracht is zich, is er uiting van. Hoewel het ook vaak voorwerp is geweest van snelle en ongerichte transformaties beoogt Plan4Cure het beleid te heroriënteren door aan te tonen dat erfgoed kan fungeren als motor voor duurzame ontwikkeling van stad en platteland, eerder dan als hinder. Vier historische sites - Mariënburg, Frimangron, Paramaribo UNESCO-site, en Moengo - vertegenwoordigen de verscheidenheid van Surinames stedelijke en landelijke erfgoed (een plantage, het stadscentrum, een perifere buurt en een mijnstadje), dienen als empirische pilot voor het project. Door middel van deze cases zal het platform kennis en methodieken die voortvloeien uit eerder onderzoek, valoriseren. Daarnaast worden kortlopende trainingsprogramma's en onderwijsversterkende initiatieven uitgezet, die zich richten op de vele en uiteenlopende belanghebbenden die betrokken zijn: erfgoedorganisaties, academici, studenten en professionals.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject