Dirk Vanheule

Gewoon hoogleraar (Faculteit Rechten)

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Overheid en Recht
Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS)

Expertise

  • Onderzoek naar de juridische aspecten van asiel en immigratie vanuit de invalshoek van rechtsbescherming, mensenrechten en het EU asiel- en migratierecht.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.