Dirk van West

Coördinerend Stagemeester Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Kind-, Jeugd- en Volwassenpsychiatrie (CAPRI)

Expertise

  • Evidence-based diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen (kinder- en jeugdpsychiatrie) : - Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme) - Gedragsstoornissen - Forensische Kinder- en Jeugdpsychiatrie - Pyschofarmacologie bij kinderen en jongeren

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.