Subalterne oorlogservaringen in de Eerste Wereldoorlog. Niet-Europese betrokkenheid in België en Noord-Frankrijk, 1914-1920. 01/11/2015 - 31/10/2016

Abstract

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden naar schatting 4 miljoen niet-blanke personen ingeschakeld in de legers van de oorlogvoerende landen. Een groot aantal onder hen diende op het Europese grondgebied. Voor de eerste keer in de geschiedenis werden zoveel niet-blanken vervoerd naar wat de Indiase historicus Santanu Das "the heart of whiteness" heeft genoemd. Ze werden er geconfronteerd met uitereste wreedheden in het continent dat vaak als "de wieg van de beschaving" werd voorgesteld. In dit project zullen korte- en langetermijngevolgen van deze ervaringen zowel op het individuele als op het collectieve niveau worden onderzocht. Meer specifiek zullen de redenen worden bestudeerd waarom minderheden of 'geminoriseerde meerderheden' uit een (semi-)koloniale context aangetrokken werden tot deelname aan de oorlogsvoering, hoe hun ervaringen van vervreemding tijdens grote oorlog tot desillusies en tot politieke acties ten voordele van een grotere autonomie leidden. Ook de vaak gecontesteerde erfenis van de Eerste Wereldoorlog in de postkoloniale wereld wordt in het onderzoek betrokken. Om het onderzoek haalbaar te maken wordt uitsluitend gefocust op de Indiase, Chinese en West-Indische troepen die werden ingeschakeld in de oorlogsinspanningen van het Britse leger aan het Belgische front.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject