Haalbaarheidstudie van de upgrading van bio-olie resulterend uit de pyrolyse van biomassa (UPPYRO). 01/01/2012 - 31/12/2013

Abstract

Door het schaarser worden van aardolie, dienen alternatieven gezocht te worden. Een alternatief is snelle pyrolyse van biomassa waardoor bio-olie verkregen wordt. Deze bio-olie kan voor meerdere doeleinden gaande van transport, verwarming tot basisstof voor chemicaliën gebruikt worden. In de industrie kijken vele bedrijven uit naar dergelijke alternatieven voor aardolie. Dit project wil de mogelijkheden en haalbaarheid onderzoeken om deze bio-olie in te zetten bij voorkeur in hoge toegevoegde waarde toepassingen om zo bedrijven aan te trekken om mee te participeren in vervolgprojecten.

Onderzoeker(s)

  • Promotor: Dullaert Wout
  • Co-promotor: Vanderauwera Paul
  • Co-promotor: Wambeke Dorine

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject