Erfgoed zonder stem. Asbest in erfgoedcollecties. 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

Met een toenemende bewustwording dat asbest een groot gevaar vormt voor de volksgezondheid, worden er ook meer maatregelen getroffen vanuit de Vlaamse overheid voor een asbestveilig Vlaanderen (OVAM 2021). Dit heeft ook grote gevolgen voor de erfgoedsector, aangezien er heel wat objecten in erfgoedcollecties asbest bevatten. Het onderzoek Gevaarlijk Erfgoed (2020-202, ETWIE) heeft aangetoond dat de praktijk van het simpelweg verwijderen van asbest, zoals dat in de bouwsector gebeurt, botst met collectiemanagementpraktijken. Er komen vragen naar boven zoals, is asbest erfgoed? Wordt de erfgoedwaarde van een object aangetast wanneer we het asbest verwijderen? Wat is de erfgoedwaarde van asbest voor erfgoedgemeenschappen die zich op één of andere manier tot asbest verhouden? Wat met het perspectief van gemeenschappen die zelf of in hun directe omgeving gezondheidsproblemen hebben ondervonden ten gevolge van asbest? Wie beslist over de erfgoedwaarde? Dit project wil een antwoord bieden op deze vragen door de erfgoedwaarde van asbest in kaart te brengen met een actieve participatie van de verschillende erfgoedgemeenschappen. We ontwikkelen hiervoor een nieuwe methodologie voor erfgoedwaardering van moeilijk of in de figuurlijke zin toxisch erfgoed.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject