Onderzoeksgroep

Expertise

Ik bestudeer het burgerlijk recht vanuit een recht-in-context perspectief. In mijn onderzoek pas ik rechtsvergelijkende, socio-juridische, theoretische en beleidsgerichte analyses toe op een reeks civielrechtelijke vraagstukken, met een focus op het personen-, familie- en familiaal vermogensrecht. Mijn recente werk richt zich op de impact van genderrechtstheorie op het privaatrecht, de regulering van ongehuwd samenwonen in de westerse wereld en de afwikkeling van grensoverschrijdende erfopvolgingen.