Onderzoeksgroep

Expertise

Ik bestudeer het burgerlijk recht vanuit een recht-in-context perspectief. In mijn onderzoek pas ik rechtsvergelijkende, socio-juridische, theoretische en beleidsgerichte analyses toe op een reeks civielrechtelijke vraagstukken. Mijn onderzoek richt zich op de theoretische en ideologische grondslagen van het privaatrecht, met een focus op het familie- en familiaal vermogensrecht en op (privaat)recht en gender. Recente onderzoeksprojecten omvatten de impact van genderrechtstheorie op het privaatrecht; ongehuwd samenwonen; en grensoverschrijdende erfopvolgingen.