Controle van de blikrichting tijden het stappen: Een toegangspoort tot het begrijpen van de relatie tussen sensorische en cognitieve functies, dynamische posturale controle, en valrisico bij ouderen die vallen. 01/11/2024 - 31/10/2027

Abstract

Vallen bij ouderen vormt een significant probleem voor de volksgezondheid. Het ontstaan van een val is vaak het resultaat van een samenspel tussen intrinsieke capaciteiten, zoals verminderd visueel vermogen, en complexe omgevingen, zoals drukke straten. Om veilig te navigeren in zulke omgevingen is het essentieel dat individuen bewegende objecten nauwlettend kunnen volgen met hun blik. Dit project benadrukt de noodzaak van diepgaand inzicht in de besturing van de blik (blikcontrole), de bijdragende factoren hieraan en de rol ervan in het risico op vallen, voor de ontwikkeling van bete valvoorspellingsmodellen. Huidig onderzoek gebruikt simpele taken zonder ecologische validiteit, waarbij de rol van blikcontrole voor navigatie wordt vergeten. Ondanks de gekende link tussen blikcontrole en valrisicofactoren (zoals sensorische/cognitieve beperkingen en gedaalde posturale controle) blijft de integratie van deze functies voor het waarborgen van blikcontrole ongekend. Dit project stelt blikcontrole als de sleutel tot het begrijpen van sensorisch, cognitief en motorisch functioneren in relatie tot vallen bij ouderen. Het formuleert ook de hypothese dat de integratie van blikcontrole in bestaande valvoorspellingsmodellen mogelijk leidt tot nauwkeurigere voorspellingen van valwaarschijnlijkheid. Mijn studie verbetert eerdere methodologieën door gebruik te maken van Augmented Reality om realistische, gestandaardiseerde taken te simuleren, en gelijktijdig de blikcontrole te meten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De grote sprong (LEAP) voorwaarts: telerevalidatie en E-health in kinesitherapie. 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

Telerevalidatie en eHealth omvatten een waaier aan opportuniteiten en voordelen voor revalidatie en kinesitherapie programma's, maar ook een hele hoop uitdagingen op maatschappelijk, technologisch en individueel niveau. Met deze postdoc challenge is ons doel om een geschikte kandidaat aan te trekken die aan de slag kan gaan met deze uitdagingen op ten minste één van deze drie niveaus: 1) maatschappelijk: het verzamelen van bewijs over de (kosten-)effectiviteit van telerevalidatie en eHealth in kinesitherapie met behulp van interventiestudies op grote schaal; 2) technologisch: de technische aspecten van eHealth op hoger niveau brengen door middel van onderzoek omtrent technologie en artificiële intelligentie (AI) voor het gebruik van verzamelde patiëntendata bij klinische besluitvoering; 3) individueel: het monitoren en/of opheffen van barrières door emoties, cognities, en gedrag te onderzoeken in verschillende contexten om verschillen in outcome te verklaren. Door gebruik te maken van innovatieve rekruteringsstrategieën (m.i.v. triggerende rekruteringsvideo's en organisatie van een hackathon), doelt MOVANT erop om een postdoc kandidaat met hoog potentieel te rekruteren. Deze kandidaat zal een aanvraag uitwerken voor een FWO postdoctoraal onderzoeker en/of MSCA-PF. De kandidaat zal ondersteund worden door een promotor en een mentorenteam dat bestaat uit verschillende ZAP collega's en de MOVANT onderzoekscoördinator.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Spatiële inattentie en motorisch functioneren na een beroerte: Een diepgaande analyse van de impact van visuospatiëel neglect op het motorisch herstel. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Visuospatieel neglect (VSN) is een frequente neuropsychologische cognitieve stoornis na een beroerte. Door VSN zijn patiënten zich minder of zelfs niet meer bewustzijn van stimuli en/of gebeurtenissen die zich voordoen aan de contralesionele zijde van de ruimte rondom hen. VSN doet zich voor in 30-70% van de beroertes in de rechter hersenhelft en in 20-60% van de beroertes in de linker hersenhelft. Hoewel spontaan neurologisch herstel van VSN bij patiënten binnen de eerste 10-12 weken na een beroerte optreedt, vertoont 20-40% van de patiënten met VSN een jaar na hun beroerte nog steeds symptomen. Dit laatste kan belangrijke gevolgen hebben aangezien VSN negatief geassocieerd is met motorisch herstel van de bovenste ledematen en onafhankelijkheid tijdens activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Hoewel opnieuw leren stappen een primaire doelstelling is binnen de revalidatie van beroertepatiënten, is er weinig geweten over de impact van VSN op het motorische herstel van de onderste ledematen en op de motorische prestaties in het algemeen (gemeten aan de hand van het gaan, de balanscontrole en de rompfunctie). Omdat deze impact nog steeds onbekend is, is het voor clinici moeilijk om een optimale behandeling te voorzien. Daarom is het belangrijk om de interactie tussen VSN aan de ene kant en motorisch herstel en motorische prestaties aan de andere kant te ontrafelen. Dit geeft ons meer inzicht in de wisselwerking tussen ruimtelijk georiënteerde cognitieve processen en motorisch functioneren, en biedt daarom een mogelijk kader voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve revalidatiestrategieën. De aanwezigheid van een verband tussen cognitie (bijvoorbeeld VSN) en motorische functie doet de vraag rijzen of het trainen van één aspect ook effecten op het andere kan hebben. Een zeer relevante vraag is dus of spatiële training, ontworpen om VSN te verbeteren, indirect ook het herstel van de motoriek en het verbeteren van motorische prestaties kan stimuleren. In dit vier jaar durende project behandelen we drie belangrijke onderzoeksdoelstellingen 1) Onderzoeken wat de impact van VSN op motorisch herstel van de onderste ledematen is 2) Onderzoeken wat de impact van VSN op motorische prestaties is (gang, balanscontrole, rompfunctie) 3) Onderzoeken of er een carry-over effect bestaat van spatiële training op motorisch herstel en motorische prestatie

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject