StatUA. 01/01/2022 - 31/12/2026

Abstract

StatUa wordt sinds 2009 als kernfaciliteit erkend en gefinancierd door de UAntwerpen, met als opdracht het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek via statistische en methodologische assistentie aan onderzoekers. Deze erkenning werd twee maal verlengd na positieve evaluaties: in 2011 voor de periode 2012-2016 en in 2016, voor de periode 2017-2021. In bijna alle domeinen van de wetenschap wordt een optimale methodologie en correcte dataanalyse alsmaar belangrijker. Sinds de erkenning heeft StatUa onderzoekers bijgestaan van alle faculteiten van de UAntwerpen. Deze samenwerkingen hebben geresulteerd in meer dan 200 coauteurschappen in internationaal gerefereerde (A1) tijdschriften. Bovendien ligt het aantal projecten waaraan StatUa in werkelijkheid heeft bijgedragen veel hoger. Naast individuele ondersteuning van onderzoekers, werkt StatUa nauw samen met de Antwerp Doctoral School voor het onderwijzen van methodologie en statistiek aan doctoraatsstudenten en postdocs. Hiervoor worden jaarlijks een tiental cursussen ingericht. Doorheen de jaren is StatUa binnen UAntwerpen en bekend aanspreekpunt geworden voor onderzoekers et statistische en methodologische vragen. Het doel van deze aanvraag is het hernieuwen van de erkenning van StatUa als kernfaciliteit, zodat de statistische en methodologische ondersteuning van onderzoekers kan verdergezet worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject