Een blik op het traject van personen met een migratieachtergrond en interneringstatuut Het recht op zorg en vrijheid onder druk?

Bron
Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - ISSN 0771-1409-44:6 (2023) p. 437-455

Anderstaligen in de strafrechtsketen: de invloed van taalbarrières op de strafprocedure in beeld gebracht

Bron
Anderstaligheid en rechtshandhaving: hoe Babylonische spraakverwarringen vermijden / Vanlerberghe, Beatrix [edit.]; Rozie, Joëlle [edit.]; Rutten, Stefan [edit.]-p. 43-85

When the security measure meets bordered penality : release procedures for persons who are not criminally responsible without residence rights in Belgium

Bron
International journal of law and psychiatry - ISSN 0160-2527-91 (2023) p. 1-8
Auteur(s)

De rechtmatigheidscontrole van de beslissing tot vasthouding van een vreemdeling en diens invrijheidstelling

Bron
Tijdschrift voor strafrecht : jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk - ISSN 1379-4930-1 (2023) p. 3-8