[English version: click here]

Els Vanhoof is master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica en doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Haar proefschrift gaat over evolueerbaarheid van boekhoudinformatiesystemen. Zij past de Normalized Systems Theorie toe binnen het domein van accounting. Zij was van 2016-2019 aangesteld als gastlector voor het eerste bachelorvak "Informatiesystemen". Verder is zij werkzaam in de privé sector als SAP consultant.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • vrijwillig medewerker