De Filippijnen en Equatoriaal-Guinea in de Spaanse literaire productie van de vroege jaren van Franco-regime (1939-1955). 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Dit doctoraatsproject onderzoekt de representaties van ras en geslacht in een geselecteerd corpus van Spaanse literaire werken over de Filippijnen en Equatoriaal-Guinea. Deze werken werden geschreven tijdens de vroege jaren van Franco-regime (1939-1959). In deze periode was Equatoriaal Guinea nog steeds een Spaans territorium, terwijl de Filippijnen, niet langer een Spaanse kolonie, het voorwerp van een imperialistische nostalgie in Spanje was. Recent onderzoek heeft het bestaan van een koloniaal bewustzijn onderzocht in de moderne literatuur van Spanje, hoewel imperialistische dromen tijdens Franco-dictatuur vooral doordringend waren. In die tijd werd het idee van het oude Spaanse Rijk een centraal symbool van het Spaanse nationalisme en het idee trok verschillende groepen met expansionistische ambities aan. De doctoraatsbursaal zal een proefschrijft schrijven onder leiding van een promotor en co-promotor die een groter onderzoek doen over de Spaanse literaire productie over de Filippijnen en Equatoriaal Guinee van de late 19e eeuw tot de onafhankelijkheid van Equatoriaal Guinea in 1968. Studies over de kruispunten tussen de Spaanse (post) koloniale identiteit en de Spaanse culturele productie hebben zich geconcentreerd op het portret van Latijns-Amerika, terwijl de studie van Spaanse literaire over voormalige kolonies in Azië en Afrika nog beperkt zijn. Vergelijkende benaderingen tussen de Spaanse behandeling van de Filippijnen en Equatoriaal-Guinea zijn ook schaars, hoewel deze literaire representaties significante parallellen als perifere kolonies vertonen. Naast andere parallellen, zal dit onderzoek zich richten op de representaties van ras en geslacht, die in deze twee gebieden niet reageerden op het fenomeen van mestizaje dat in Latijns-Amerika werd ontwikkeld. Als onderdeel van haar analyse van raciale representatie zal dit proefschrift onderzoeken hoe het discours van La Hispanidad in deze literaire werken verscheen. La Hispanidad was een reactionaire ideologie tijdens het Francoïsme die werd gepresenteerd als een egalitaire spirituele gemeenschap bestaande uit de afgelopen en huidige Spaanse koloniale gebieden. Dit proefschrift onderzoekt spanningen, tegenstrijdigheden en retorische strategieën afgeleid van de discursieve co-existentie van La Hispanidad met de racialisatie van de koloniale ander. Voor zijn theoretisch kader zal dit proefschrift gebruik maken van tal van wetenschappelijke werken over gender, ras en nationalisme in het koloniale discours (Burbank and Cooper 2010, Gilroy 1993, McClintock 1995, Stoler and Cooper 1997; Wilder 2007). Het zal ook een beroep doen op de recente wetenschap scholarship (Fischer Tiné) die de relevantie heeft opgemerkt van het ondernemen van koloniale discursieve analyse vanuit het perspectief van affect- en emotietheorieën (Ahmed). De methode combineert een close en distant reading van representatie in teksten. De distant Reading zal gebeuren met digitale hulpmiddelen en het corpus zal worden gedigitaliseerd. Als een eerste stap zal de student een Topic modelling van het corpus uitvoeren, en vervolgens zal de student overgaan tot een close Reading analyse om de resultaten van de belangrijkste onderwerpen die tijdens de eerste stap zijn verkregen, uit te leggen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject