Erik Myin

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Filosofische Psychologie
Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism (ACDC)

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.