Erik Neyts is als hoofddocent verbonden aan het Departement Chemie van de Universiteit Antwerpen. Hij is er actief binnen de onderzoeksgroep PLASMANT.

Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich op het modeleren en simuleren van dynamische processen in reactieve systemen op atomaire en moleculaire schaal. Specifieke onderwerpen omvatten o.m. (plasma) katalyse, de groei van koolstof nanobuisjes, plasma geneeskunde en meer in het algemeen plasma-oppervlak interacties. In 2016 ontving hij de 2016 B. Eliasson Award voor zijn onderzoek naar plasma katalyse en nanomaterialen.

Zijn onderwijstaken omvatten algemene chemie, thermodynamica, dynamische processen aan oppervlakken en het modelleren van plasmas. In 2015 ontving hij de Facultaire Onderwijsprijs Wetenschappen. In 2016 en 2019 werd hij door de bachelorstudenten verkozen tot beste prof in de faculteit wetenschappen voor de academiejaren 2015-2016  en 2018-2019 ("het Gobelijntje").
Hij is ook auteur van een handboek algemene chemie, uitgegeven bij Acco, en een tweede handboek algemene chemieuitgegeven bij Universitas.

Meer informatie over zijn onderzoek vind je op zijn persoonlijke website (Engels)
en op de website van de onderzoeksgroep PLASMANT (Engels).