00112

00112

BAP van het departement Biologie, Evolutionaire Ecologie Groep sinds 2008. 

Onderzoeker aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel, België. 

Mijn onderzoek concentreert zich op de manier waarop klimaat- en tektonische veranderingen uit het verleden de evolutionaire geschiedenis van gewervelde dieren hebben gevormd in enkele van de belangrijkste aquatische en terrestrische habitats van sub-Sahara Afrika. Via een gedetailleerde fylogenografische benadering wordt de evolutionaire geschiedenis van deze fauna's ontrafeld, waarbij de inventarisatie van de biodiversiteit van deze vaak slecht gedocumenteerde gewervelde fauna's wordt vergemakkelijkt en waarbij de speciatiemechanismen worden bestudeerd die deze fascinerende soortenassociaties hebben gegenereerd, en welke hun rol is bij de verspreiding van zoönoses.

Onderzoeksprojecten verworven via het KBIN zijn te vinden op deze link