Etienne Goovaerts

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Experimentele fysica van de gecondenseerde materie (ECM)

Expertise

  • - Karakterisatie van paramagnetische anorganische en organische verbindingen - Karakterisatie van paramagnetische onzuiverheden en defecten in vaste stoffen. - Optische karakterisering (absorptie-, fluorescentie-, ramanspectroscopie) van vloeistoffen en vaste stoffen. - Optische studies van ultrasnelle dynamica in materialen - Bepaling van niet-lineaire optische (NLO) eigenschappen van moleculen in oplossing.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.