Eva Van Moer

Eva Van Moer

Contact

Stadscampus
Tel.
032654782
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen, BEL

Eva Van Moer studeerde agogische wetenschappen (VUB) en voor leraar lager secundair onderwijs Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde (KHLeuven).

In 2007 promoveerde ze als doctor in de Pedagogische wetenschappen (sociale en culturele agogiek) aan de VUB. Haar onderzoek richtte zich op kunst- en museumeducatie. Ze ging na hoe vooroordelen die toeschouwers formuleren tijdens het kijken naar hedendaagse kunst doorprikt kunnen worden. Vooroordelen kunnen net een hefboom zijn om tot een betekenisvolle interpretatie van een kunstwerk te komen. Haar onderzoek ging dieper in op Gadamer en Dewey.

Sinds 2019 is Eva stafmedewerker voor Community Service Learning aan de UAntwerpen. Ze is verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van het vak. Ze is het aanspreekpunt voor studenten en organisaties die (willen) deelnemen aan Community Service Learning. In het opleidingsonderdeel Community Service Learning worden drie onderdelen met elkaar gecombineerd, nl. (1) academische competenties, (2) maatschappelijk engagement, (3) reflectie. Concreet wordt van de studenten verwacht dat zij de academische competenties en leerinhouden die ze hebben verworven in een opleidingsonderdeel uit de korf verbredende vakken toepassen in een maatschappelijke context door middel van een maatschappelijk engagement (praktijkervaring), en dat zij hierover kritisch reflecteren. De praktijkervaring vindt plaats binnen een bepaalde community of organisatie en is gericht op reële maatschappelijke noden en problemen. De reflectie vormt de verbinding tussen de academische, theoretische leerinhouden en deze praktijkervaring.

Voor haar doctoraat (periode 2001-2003) voerde Eva kortlopend onderzoek uit voor de Vlaamse overheid over het belang van het toenmalig museumdecreet en opleidingen/vormingen rond kunsteducatie.

Tussen 2007 en 2011 werkte Eva voor het Hoger Instutuut voor Readaptatiewetenschappen (HIRL, nu UCLL) in de opleiding Readaptatiewetenschappen. Naast coördinator van de methodevakken en de afstudeerprojecten gaf ze o.a. les in kunsteducatie, vrijetijdssociologie, agogiek en arbeidssociologie.

Van 2011 tot 2019 was Eva werkzaam als stage- en nascholingscoördinator van de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel.  Daar was ze verantwoordelijk voor de stages die de studenten uitvoerden in de secundaire scholen in kader van hun opleiding. Daarnaast coördineerde ze het professionaliseringsaanbod voor leerkrachten.

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel

  • stafmedewerker