Femke is de contactpersoon voor het communicatiebeleid van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. De facultaire communicatie richt zich tot een zeer divers publiek van collega's, (toekomstige) studenten, alumni, onderzoekers, partners en netwerk... Je kan bij Femke terecht met vragen over de facultaire infomomenten, website, nieuwsbrieven, sociale media, wetenschapscommunicatie of andere communicatie-gerelateerde topics.

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel

  • stafmedewerker

Interne mandaten

onderhandelingsorgaan onderhandelingsmandaat

expertenorgaan expertenmandaat