Public consultation on the European Enforcement Order Regulation (EC) No 805/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims – Position paper

Bron
European Association of Private International Law, 2020,41 p.
Auteur(s)
    Marco Farina, Veleria Giugliano, Jan von Hein, Xandra Kramer, Thalia Kruger, Lidia Morena Blesa, Elena Alina Onțanu, Carmen Otero Garcia-Castellón, Fieke Van Overbeeke, Francesca Clara Villata

Contract law in contemporary international commerce

Bron
Revue européenne de droit privé - ISSN 0928-9801-28:6 (2020) p. 1295-1300

Het toepasselijk arbeidsrecht op mobiele chauffeurs in het Europees wegtransport - een stand van zaken

Bron
TRA : tijdschrift recht en arbeid - ISSN 1876-0465-11 (2019) p. 8-17

Toepasselijke arbeidsvoorwaarden op mobiele chauffeurs in het Europees wegtransport - een begin van een weg

Bron
Nederlands internationaal privaatrecht - ISSN 0167-7594-2 (2019) p. 61-79

De toepassing van de verordeningen inzake de Europese executoriale titel, het betalingsbevel, de geringe vordering en het Europees bankbeslag – onderzoeksresultaten

Bron
Tijdschrift voor internationaal privaatrecht - ISSN 2030-4072-3 (2019) p. 267-302