Onderzoeksgroep

Expertise

Beleidsondersteunend advies en expertise rond economische en politieke vraagstukken in het Grote Merengebied van Centraal Afrika.

Duurzame oplossingen vinden voor de taaklasten van oude vluchtelingen in de Nakivale nederzetting - Mbarara District. 15/12/2014 - 14/12/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transnationale ondernemingen en lokale politiek. Hybride bestuur in mijnconcessies in de Democratische Republiek Congo en in Ghana. 01/10/2014 - 30/09/2018

Abstract

Groeiende competitie over steeds schaarser wordende grondstoffen drijft transnationale mijnbouwbedrijven naar moeilijker bereikbare regio's, inclusief post-conflictgebieden en gebieden met een zwakke aanwezigheid van de staat. Bedrijven nemen hier vaak ook een aantal functies op in het kader van 'corporate social responsibility', zoals het bieden van veiligheid, sociale diensten en publieke infrastructuur. Maar de impact van deze bedrijven op lokaal niveau gaat veel verder dan dat. Niet enkel de economische en sociale realiteit verandert na de komst van een mijnbedrijf, ook de lokale politieke verhoudingen worden vaak door elkaar geschud. Dit project onderzoekt hoe de activiteiten van transnationale mijnbouwbedrijven lokale politieke processen beïnvloeden, en hoe ze erdoor beïnvloed worden, en steunt daarbij op de recente literatuur rond 'hybride bestuur'. De positie van lokale elites, macht en autoriteit zullen worden geanalyseerd in enkele concessies in de Democratische Republiek Congo en in Ghana. Deze analyse zal ons meer inzicht bieden in de complexe relaties tussen bedrijven en lokale gemeenschappen in 'fragiele staten'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Partner Programma voor institutionele universitaire samenwerking tussen de Universiteit van Burundi en de Vlaamse universiteiten, Fase II (2014-2016). 01/04/2014 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van grootschalig geweld en post-conflict herstel op sociale mobiliteit. Een exploratie van de aard en onderliggende dynamieken van sociale transformatie in Rwanda en Burundi. 01/10/2013 - 30/09/2016

Abstract

Dit onderzoeksproject exploreert de determinanten van sociale mobiliteit in situaties na gewelddadig conflict. Er is immers weinig bekend over de micro-dynamiek van sociale transformatie na grootschalig geweld. Het doel is om innovatieve onderzoekstechnieken te gebruiken om patronen van verandering te identificeren. Dit zal gebeuren via originele analyses van gedetailleerde levensverhalen van individuen en socio-economische profielen van huishoudens uit Rwanda en Burundi. De focus is niet alleen op economische indicatoren, maar evenzeer op gevoelens en percepties van veiligheid, vertrouwen en politieke participatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek in het domein van de ontwikkelingssamenwerking. 01/01/2013 - 30/09/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Staatsinstellingen en hybride bestuur voorbij de 'falende' staat: een comparatieve studie van douaneinstellingen langs de grenzen van Zuid Soedan, de Democratische Republiek Congo en Oeganda. 01/10/2012 - 31/08/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Partner Programma voor institutionele universitaire samenwerking tussen de Universiteit van Burundi en de Vlaamse universiteiten, Fase I (2011-2013). 01/04/2011 - 31/03/2014

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Pre-partner programma (2010) voor institutionele universitaire samenwerking tussen de Université du Burundi en de Vlaamse universiteiten. 01/05/2010 - 31/03/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Recherches et formations en développement post-conflits et gouvernance locale/régionale. 01/01/2010 - 31/12/2012

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Meer macht voor de armen of meer armslag voor de machtigen? Extern opgelegde hervormingen en lokale strategieën. Een gevalstudie over landdynamiek in Rwanda en Burundi. 01/01/2009 - 31/12/2012

   Abstract

   Vanuit een thematische invalshoek rond landdynamiek, beoogt dit onderzoeksproject tot een beter begrip te komen van (1) hoe opportuniteitsstructuren ¿ gedefinieerd als normen, instituties, actoren en implementatieprocessen op het lokale, nationale en internationale vlak ¿ interageren met de locale leefwereld en strategieën van lokale actoren; (2) wat de impact is van extern opgelegde hervormingen op deze interactie. Twee case-studies zullen worden onderzocht: Rwanda en Burundi. Het project vertrekt vanuit het micro-perspectief van de lokale actoren en beoogt de complexe interactie tussen menselijk handelen en lokale opportuniteitsstructuur te duiden. Het onderzoek zal beroep doen op een combinatie van drie disciplinaire benaderingen: ontwikkelingsantropologie, ontwikkelingseconomie en recht en ontwikkeling. De drie componenten zullen sterk worden geïntegreerd en gekaderd in een overkoepelende onderzoeksmethodologie.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Een antropologische en micro-niveau exploratie van de Conflict Cycle in Rwanda met een focus op verschuivende breuklijnen en veranderende identiteiten in "State-Stanctioned Practices Over Time" (1980-2010). 01/01/2009 - 31/12/2010

    Abstract

    Doorheen de analyse van populaire praktijken en percepties van socio-politieke verandering in de context van gewelddadig conflict in het verleden, probeert dit onderzoek te begrijpen hoe extern gedreven processen van conflictbeheersing en -voorkoming interageren met lokale leefwerelden en initiatieven van lokale actoren. In de casestudy Rwanda worden heuvels en huishoudens gebruikt als analyse-eenheden.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Wetenschappelijke opdracht (sabbatical) voor het verder onderzoek van politiek-economische aspecten van het Grote-Merengebied in Centraal-Afrika. 01/10/2007 - 30/09/2008

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Conflits et violences au Nord-Kivu. 01/06/2007 - 01/09/2007

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Evaluatie Afrikabeleid. 01/08/2006 - 28/02/2007

       Abstract

       De evaluatiestudie beoogt inzicht te verschaffen in de vormgeving en uitvoering van het Afrikabeleid, de besteding van middelen in de periode 1998-2005, en, voor zover mogelijk, de resultaten van het gevoerde beleid. De evaluatie biedt de mogelijkheid verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, alsmede lessen te trekken uit de ervaringen die zijn opgedaan bij de uitvoering van het beleid.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Vervolgingsbeleid van internationale strafhoven. 01/01/2006 - 31/12/2010

        Abstract

        Dit internationaal onderzoek gaat na hoe de vervolgende instanties van uiteenlopende internationale strafrechtbanken hun vervolgingsbeleid formuleren en uitvoeren.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         DPRN regiobijeenkomst Centraal-Afrika 2005 en ondersteuning informatieverzameling database Global-Connections.nl. 09/09/2005 - 15/04/2006

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          De aard van een politieke transitie en de slaagkansen van "traditional justice". Case-studies rond Rwanda en Burundi. 01/01/2005 - 31/12/2008

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           De aard van een politieke transitie en "transitional justice". Gevalstudies rond Rwanda en Burundi. 01/01/2005 - 31/12/2007

           Abstract

           Dit projectvoorstel beoogt een zowel fundamenteel-wetenschappelijk als beleidsgericht onderzoek na8r de samenhang tussen de aard van een politieke transitie en "transitional justice", onder meer aan de hand van exhaustieve case-studies rond Rwanda en Burundi. Het projectvoorstel ambieert uitdrukkelijk om, vanuit een gecombineerd juridisch en politiek- wetenschappelijk oogpunt, een toegevoegde waarde te bieden aan de groeiende internationale belangstelling voor deze problematiek (zowel op het vlak van academisch onderzoek als van het beleid) door het onderzoek naar een missing link, met name de impact van de politieke determinanten en karakteristieken van een politieke transitie op de vorm en de haalbaarheid van "transitional justice".

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Ondersteuning van de wetenschappelijke begeleiding van de studenten van de Universiteit Antwerpen in het kader van de USOS-activiteiten op het terrein van de universitaire ontwikkelingssamenwerking. 15/10/2004 - 31/12/2007

            Abstract

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Pers en politiek in situaties van extreme crisis : casestudie Rwanda en Burundi. 01/10/2004 - 30/09/2008

             Abstract

             In dit onderzoeksproject naar de relatie tussen pers en politiek in situaties van extreme crisis staan de vragen naar de rol van de pers in politieke transitie en naar de rol van de media in conflictresolutie en -preventie centraal. Rwanda en Burundi maken momenteel een politieke transitie door maar worden eveneens geconfronteerd met een situatie van zowel economische, sociale als politieke crisis. In welke mate beïnvloedt deze crisis de relatie tussen pers en politiek ?

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Bijzondere leerstoel Provincie Antwerpen - Ontwikkelingssamenwerking 2002-2003 01/10/2002 - 30/09/2003

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Bijzondere leerstoel Ontwikkelingssamenwerking 2001-2002 01/10/2001 - 30/09/2002

               Abstract

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Het internationale recht op herstel voor slachtoffers van inbreuken tegen de mensenrechten. 01/01/2000 - 31/12/2003

                Abstract

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Sociaal kapitaal en de performantie van lokale ontwikkelingsprojecten. 01/01/1999 - 31/12/1999

                 Abstract

                 In dit exploratief, vergelijkend onderzoek wordt er nagegaan hoe de impact van kredietprojecten in relatie staat met de structuur en werking van de lokale netwerken. Twee kleine landbouwgemeenschappen in dezelfde zone in Nicaragua, met dezelfde fundamentele kenmerken (sociaal-economisch, klimatologisch, fysisch, omvang, samenstelling,'), scoren extreem verschillend in het terugbetalen en het besteden van hun kredieten. Dit onderzoek tracht determinanten te vinden in de lokale structuur.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Methodologie voor het meten van mensenrechten en democratisering. 01/01/1998 - 31/12/1998

                  Abstract

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Beleidsondersteunende actie inzake conditionaliteit 22/12/1996 - 21/12/1997

                   Abstract

                   Opvolging van het BVO-1995 project "Ontwikkelingssamenwerking als instrument ter bevordering van mensrechten en democratisering". Toepassing in de praktijk van de beleidsprincipes van een aantal donoren + aantekeningen naar de Belgische overheid.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    De opbouw van een informatienetwerk tussen België en Ruanda-Burundi-Kivu: een bijdrage tot conflictpreventie en een kost-efficiënter beleid 01/10/1996 - 30/09/2000

                    Abstract

                    De machteloosheid van de internationale gemeenschap t.o.v. de (dramatische) problematiek in de regio is o.a. te wijten aan een onvoldoende en vooral onpartijdge informatie, die om allerlei redenen niet eenvoudig is om te verzamelen. Op basis van die informatie wil het netwerk zijn wetenschappelijke analyses funderen, waarbij gebeurtenissen benaderd worden vanuit een multidisciplinaire benadering (sociaal-economisch, politiek-economisch en juridisch).

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     De opbouw van een informatienetwerk tussen België en Rwanda-Burundi, een bijdrage tot conflictpreventie en een kost-efficiënter beleid. 01/01/1996 - 31/12/1999

                     Abstract

                     Het Centrum voor de Studie van het Gebied van de Grote Meren en Ruanda/Burundi geniet een internationale faam inzake beschikbare kennis en expertise over het genoemde gebied. Het is de bedoeling deze geconcentreerde kennis constant te valoriseren via multidisciplinair (sociaal-economisch, politiek-economisch en politiek-juridisch) onderzoek.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      De nieuwe conditionaliteit: Democratisering, goed bestuur, respect voor de mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking - Subthema: Conditionaliteit van de ontwikkelingshulp. 01/09/1993 - 31/07/1995

                      Abstract

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Uitgave van "Constitutiones Africae" 01/01/1992 - 31/12/1992

                       Abstract

                       Deze uitgave publiceert, in tweetalige (Frans - Engels) versie en losbladig, informatie over de grondwettelijke en politieke systemen van landen van Afrika. Elke landenstudie omvat : (i) basisgegevens; (ii) politieke geschiedenis; (iii) analyse van de grondwet; (iv) de grondwet; (v) een bibliografie over staatsrecht en politiek.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Analyser l'application des instruments internationaux de droits de l'homme devant les juridictions rwandaises. 30/09/1991 - 29/09/1992

                        Abstract

                        Rwanda is partij bij een aantal internationale verdragen inzake mensenrechten o.m. het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en politieke rechten en het Afrikaans Handvest voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en de Volkeren. In welke mate en hoe worden deze bepalingen door de Rwandese rechtbanken toegepast ?

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Ter beschikking stellen van een juridische basisdocumentatie ten behoeve van de Rwandese rechtbanken en op punt stellen van een actualiseerbaar instrumentarium voor de Rwandese praktijkjurist. 01/01/1990 - 31/12/1993

                         Abstract

                         In 20 handboeken, opgesteld door Rwandese en Belgische auteurs, en ter beschikking gesteld in 400 exemplaren, wordt het volledig Rwandese recht behandeld t.b.v. de praktijkjuristen, en meer in het bijzonder de magistraten. Ook wordt een nieuwe uitgave van de "Codes et Lois du Rwanda" (4 dan) voorbereid.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject