Filip Reyntjens

Emeritus

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Ontwikkeling: processen, actoren en beleid

Expertise

  • Beleidsondersteunend advies en expertise rond economische en politieke vraagstukken in het Grote Merengebied van Centraal Afrika.
  • Expertise met betrekking tot aspecten van globalisering en hun invloed op armoede op macroniveau zowel als op niveau van de huishoudens: handels-, geografische -, productie- en financiële aspecten.
  • Evaluatie van initiatieven van armoedebestrijding (bijvoorbeeld niet-gouvernementele organisaties) en beleidsondersteunende dienstverlening aan donor organisaties en evaluatie van ontwikkelingshulp.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.