Floris Wuyts

Gewoon hoogleraar - Hoofd LEIA (Lab for Equilibrium Investigations and Aerospace)

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Labo voor evenwichtsonderzoek en aerospace (LEIA)

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.