François Levrau

François Levrau

Contact

Stadscampus
Tel.
032654783
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen, BEL

François Levrau studeerde Klinische Psychologie (UGent) en Moraalwetenschappen (UGent). In 2014  promoveerde hij tot Doctor in de Sociale Wetenschappen (UAntwerpen).

Als onderzoeker werkte hij in opdracht van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, het Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Consortium Universiteit Antwerpen & Universiteit Hasselt) en het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (Universiteit Antwerpen). Hij was ook algemeen coördinator van het Steunpunt Inburgering & Integratie. Van 2016 tot 2019 was hij als doctor-assistent tewerkgesteld bij het Centrum Pieter Gillis en doceerde hij in die hoedanigheid het vak Levensbeschouwing aan de faculteiten L&W en TIW. Sedert 2019 is hij bij dit zelfde centrum tewerkgesteld als postdoctoraal onderwijsbegeleider en staat hij in voor de begeleiding van de zogenaamde 'korfvakken'.

Hij publiceerde in nationale en internationale tijdschriften en boeken over onderwijs, integratie en vooral over de politieke-filosofie van het multiculturalisme (o.a. in Comparative Migration Studies, Cosmos and History, Ethical Perspectives, Ethnicities, Political Quarterly, Religions, Res Philosophica, Res Publica, The Pluralist). Hij schreef tevens een aantal teksten over auteurs als Milan Kundera, Robert Musil, Hermann Hesse en Fernando Pessoa. Diverse opiniestukken over een waaier van thema's verschenen bij Knack, Liberales en DS.

 

François Levrau studied Clinical Psychology (Ghent University), Moral Sciences (Ghent University) and holds a PhD in Social Sciences (University of Antwerp).

As a researcher he worked for the Flemish Institute for Health Promotion and Disease Prevention, the Policy Research Centre for Equal Opportunities (Consortium University of Antwerp and Hasselt University) and the Centre for Migration and Intercultural Studies. He has also been the general coordinator of the Policy Research Centre on Integration and Civic Integration. From 2016 to 2019 he was a Doctor-Assistent at the Centre Pieter Gillis and taught the course on Religion and Worldviews at two Faculties. Currently he is a postdoctoral teaching assistant, responsible for the basket of interdisciplinary, university-wide courses.

He has published in national and international journals and books about issues related to education, integration, and especially to political philosophy of multiculturalism. Articles appeared amongst others in Comparative Migration Studies, Cosmos and History, Ethical Perspectives, Ethnicities, Political Quarterly, Religions, Res Philosophica, Res Publica, The Pluralist. He also wrote a number of texts about Milan Kundera, Robert Musil, Hermann Hesse and Fernando Pessoa. Several opinion pieces appeared on Knack, Liberales and DS.

 

 

 

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • gastprofessor

Admin. & techn. personeel

  • onderwijsbegeleider

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

mandaat sociaal mandaat