Onderzoeksgroep

Bedrijfsmodellen voor gebruikersgerichte producten (MADE4U). 01/07/2008 - 30/06/2012

Abstract

Onderzoek naar de business en technologie aspecten van de productie en commercialisaties van sterk gepersonaliseerde brilglazen voor personen met visuele handicap.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Black economic empowerment in Sout Africa : The case of the wine industry. 01/01/2005 - 31/12/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het effect van strategische verandering op de prestaties van ondernemingen : een dynamisch model van strategische fit. 01/10/2003 - 30/09/2005

Abstract

In mijn doctoraal onderzoek ontwikkel en test ik een dynamisch model van strategische fit. Op basis van de argumenten van de punctuated equilibrium theorie stel ik dat ondernemingen hun strategische oriëntatie dienen aan te passen wanneer er een productstandaard ontstaat. Ik test deze stelling aan de hand van longitudinale data van kunststofproducenten in het CD segment van de polycarbonaatindustrie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Public Availability of Reliable Financial Statements and Ownership and Control Data of Polish Companies. 01/01/2003 - 31/12/2003

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Analyse van de kapitaalstructuur in transitie-economieën: het geval van Slowakije, Tsjechië en Estland. 01/05/2002 - 30/04/2004

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Economic reform and development in South Africa: the tension between equity and economic efficiency - the case of agriculture and agri-business. 17/12/2001 - 17/12/2004

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Contingentie, flexibiliteit en management: over de bijdrage van flexibiliteitsfactoren tot het succes van ondernemingen, door conceptualisering en operationalisering van 'flexibiliteit' en 'evolutie als contingentie' 01/10/2001 - 30/09/2003

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De betrouwbaarheid en de constructvaliditeit van de overwinsten van Belgische ondernemingen 01/10/2001 - 30/09/2002

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Analysis of capital structure in transition economies - the Polish case decision-making, institutional constraints, efficiency implications and policy conclusions. 11/12/2000 - 11/12/2003

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Analyse van de sociaal-economische rol van de landbouw in de plattelandseconomie in Zuid-Afrika. 20/12/1999 - 20/12/2002

   Abstract

   Studie van de rol van de landbouw in de ontwikkelingsdynamiek van de plattelandseconomie in Zuid-Afrika, waarbij in het bijzonder nagegaan wordt hoe kennis en know how tot ontwikkeling komt, verspreidt en een impact heeft op de beslissingsprocessen van de economische actoren. Het accent op de ontwikkelingsdynamiek en onderliggende besluitvormingsprocessen dient toe te laten beleidsconclusie te trekken.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Markteconomische analyse van het strategisch en marketinggebruik van ethische waarden door Belgische en Nederlandse bedrijven. 01/05/1998 - 30/04/2000

    Abstract

    De interactie tussen bedrijven en consumenten kan benaderd worden vanuit het standpunt dat ze plaatsgrijpen op een "markt voor ethische preferenties". De algemene doelstelling van het onderzoek is de bruikbaarheid van deze marktbenadering te testen, zowel vanuit het oogpunt van een economische verklaring als met betrekking tot de toepasbaarheid ervan in marketing en strategisch management.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Beleidsondersteuning aan het Permanent Secretariaat van de Interministeriële Commissie voor Agrarische Hervorming. 01/05/1998 - 30/11/1998

     Abstract

     Algemene doelstelling ' gestroomlijnd proces van beleidsformulering voor economische hervorming, gecoördineerd door een doeltreffend ministerieel kabinet en gekarakteriseerd door duidelijke procedures, effectieve delegatie, integratie in de administratieve structuur en versterkte management en beleidsanalyse competenties. Specifieke doelstellingen ' het ontwikkelen van een pilootgeval voor een degelijke praktijk van beleidsformulering, door de uitbouw van het Permanent Secretariaat van de Inter-Ministriële Commissie voor Agrarische Hervorming tot een volwaardig ministerieel kabinet, ingebed in de bredere beleidsstructuren.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject