Frank Brisard

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Grammar and Pragmatics

Expertise

  • Mijn onderzoek vertrekt op de eerste plaats vanuit een cognitief-functioneel en op taalgebruik gebaseerd ("usage-based") perspectief, in combinatie met een pragmatische kijk op de analyse van taal in reële contexten (via het gebruik van corpora). Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar de betekenis en het gebruik van grammaticale markeerders van tijd/aspect/modaliteit (in verschillende talen), de interactie tussen grammaticale constructies en pragmatiek, en cognitieve en "constructie-"grammatica's.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.