Magistraat (rechter ondernemingsrechtbank Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie)

Navorser Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten (onderzoeksgroep Rechtshandhaving)

Wetenschappelijke interesses:

  • beroepsgeheim
  • auteursrecht
  • studie van de gerechtelijke instellingen

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onbezoldigd medewerker