Mijn doctoraat handelt over het verband tussen biodiversiteit en koolstofopslag in het regenwoud van D.R. Congo. Hoe beïnvloedt de diversiteit van planten en dieren de opslag van koolstof? Wat zijn de gevolgen van programma's die de klimaatverandering tegengaan op de biodiversiteit?

Voor mijn thesis onderzocht ik de corridors die dieren gebruiken om tussen twee beschermde gebieden in Tanzania te bewegen. Hiervoor gebruikte ik de kennis van de lokale bevolking en least-cost modellen.